top of page
Jordbruk - Husa Jordbruk skördar med skördetröska och traktor

Jordbruk

Illustrerad bild på vete

Spannmål och vall

Husa Jordbruk driver ekologisk odling av diverse olika spannmål. Exempelvis så odlar vi havre, vårvete, vårkorn och förhoppningsvis kan vi även börja odla kulturspannmål nu våren 2023.

Våra ekologiska spannmål skördas och säljs sedan vidare för livsmedelshantering alternativt som foder. Vi jobbar för att själva kunna förädla det vi producerar genom mjöl eller som tillbehör till maträtter.

Utöver våra spannmål, så odlar vi även vall och då har vi valt den ekologiska sorten OptiVall GEV Stabil.

OptiVall GEV Stabil är utmärkt att använda till ensilage inom mjölk- och köttproduktion och är därför det ensilage som vi själva använder till våra djur på gården.

Våra åkerkanter och diken sås in med blommor för att gynna insekter och fåglar som minskar i antal.

Jordbruk - spannmål - Traktor ute på gyllengul åker
Jordbruk - vall
Skördetröska på åker

Detta odlar vi på gården

Vi arbetar ständigt för att skapa ett jordbruk som klarar sig själv. Med det menar vi att allt som produceras på gården ska ha en mening och vara en del i kretsloppet.

 

Med fokus på ekologisk odling och biologisk mångfald så ska jorden inte behöva återhämta sig eller "lagas" utan den ska alltid vara i toppskick. Våra djur som enbart är uppfödda på gräs gödslar åkermarken, utan att vi använder något extra tillsatt gödsel.

Havre

Delfin Eko är en högavkastande gulhavre (guldaktig ton) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Den betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. En hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt alternativ. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett och proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg är andra positiva uppskattade egenskaper hos sorten.

Vårvete

Quarna Eko har en utmärkt kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Quarna har mycket god stråstyrka, en tidig mognad och goda odlingsegenskaper så som falltal och unik kärnkvalitet. Quarna bidrar som en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar.

Vårkorn

Ellinor Eko är en frisk 2-rads foderkorn med hög avkastning och medeltidig mognad. Innehar en låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Har ett långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning samt god motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka. Innehar Mlo-resistens.

Vall

Optivall GEV (Godkänd Ekologisk Vallodling) Stabil är en härdig ekologisk slåttervall för mindre intensiv odling där rödklöver och vitklöver ger en jämn baljväxtandel och säkerställer vallblandningens kväveförsörjning under liggtiden.  ​ Optivall GEV Stabil innehåller: ​ 45% Timotej (Rhonia, Lischka) 25% Ängsvingel (Preval, Lipoche, Praniza) 15% Rödklöver (Taifun, Rozeta) 10% Eng. Rajgräs (Kentaur, Indicus) 5% Vitklöver (Jura, Silvester, Klondike)

Kulturspannmål

Vi uppförökar just nu kulturspannmål i olika utsträckning och kommer till 2024 ha utsäde till Dala vårvete, maltkornet Balder samt Östgöta Gråråg. I mindre skala men med stabil uppökning har vi nakenhavre Jakub som är en fritröskande havresort vilket betyder att kärnan släpper från sitt skal. Åkerbönan Brottby är en lokal åkerböna som är lite mindre till storleken än vanliga åkerbönor. Purpurvete är den sista sorten vi uppförökar och är en ganska okänd sort men som ger lilafärgade korn och enligt uppgift ett välsmakande mjöl. På önskelistan över kulturspannmål finns just nu enbart kornet Chevalier. Målet är att uppföröka alla dessa kulturspannmål i den utsträckning att det är enbart dem vi odlar på gården.

bottom of page